Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gò Quao

Địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gò Quao Điện thoại : 0773824037 Email: [email protected] https://goquao.edu.vn/ I.Vị trí và chức năng 1. Vị trí: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài […]